Câu chuyện hôm nay: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hải Phòng khác biệt như thế nào

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một lộ trình quan trọng, được các địa phương trên cả nước chú trọng triển khai và được phát triển, nối dài theo thời gian với những tiêu chí mới. Mỗi địa phương vận dụng một cách làm riêng; trong đó có những địa phương ghi được dấu ấn nổi bật bởi sự sáng tạo, quyết liệt và nhanh nhạy.

Tại thành phố Hải Phòng, cả hệ thống chính trị đã cùng với nhân dân tích cực đưa phong trào này phát triển sâu rộng, đạt được những kết quả đáng tự hào, làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, giúp nâng cao đời sống của nhân dân cả về tinh thần và vật chất. Chính cách làm sáng tạo, đột phá, lấy dân làm gốc, huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị đã giúp Hải Phòng trở thành địa phương cán đích hoàn thành chương trình nông thôn mới rất sớm.

Tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã (đạt 100%) cán đích nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt cao hơn so với chuẩn nông thôn mới của Trung ương và trung bình cả nước.

Hải Phòng đặt mục tiêu, đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng gắn với đề án Phát triển du lịch nông thôn mới tại Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ là một trong những bước quan trọng cụ thể hóa việc xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của thành phố Cảng, xây dựng các giải pháp hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam