Câu chuyện hôm nay: Xóa nghèo ở lõi nghèo Lào Cai

Lào Cai là tỉnh biên giới có trên 60% là đồng bào DTTS sinh sống. Thực hiện Các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực, giúp đồng bào sống ở các khu vực “lõi nghèo” có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai quyết định tập trung nguồn lực đầu tư cho 10 xã khó khăn nhất. Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai ban hành và triển khai thực Kế hoạch số 259 ngày 31/7/2019 phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh Lào Cai gồm: Hoàng Thu Phố, Lùng Cái (huyện Bắc Hà), Dền Thàng, Pa Cheo (huyện Bát Xát), Nậm Chảy (huyện Văn Bàn), La Pan Tần, Tả Thàng, Tả Ngải Chồ, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương). 

Điểm chung của 10 xã trên là tất cả đều có địa hình đồi núi, chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, các xã này có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm trên 98%, trong đó, chủ yếu là đồng bào Mông. Tập quán sản xuất, sinh hoạt còn lạc hậu; năng suất lao động thấp. Một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại, không tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Qua một năm tập trung triển khai thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân các xã là 18,58%, giảm 10,62% (tương đương 620 hộ), đạt và vượt 132,75% so với mục tiêu kế hoạch (hằng năm giảm trên 8%). Trong đó, điển hình là xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn từ xã có tỷ lệ hộ nghèo nhất chiếm 36,12% giảm xuống còn 18,69%.

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Lào Cai đã giải quyết dứt điểm tình trạng hộ đói. Năm 2022, tỉnh Lào Cai đã giảm được gần 10.000 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 5,83%, vượt gần 30% so với chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả của quá trình tìm ra “lõi” nghèo và những cách làm sáng tạo “tấn công” vào đói nghèo.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thanh Hải