Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội: kênh thông tin tham khảo quan trọng của Quốc hội

Chiều 3/8, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã gặp mặt Câu lạc bộ cựu Đại biểu Quốc hội.

Sau 7 năm kể từ ngày thành lập, Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động tích cực, tham gia đóng góp, cho ý kiến vào một số dự án luật, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đối ngoại và đối nội, trở thành kênh thông tin tham khảo quan trọng của Quốc hội. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian qua; nhấn mạnh, các thành viên Câu lạc bộ đều là những tấm gương sáng, gương mẫu, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động của Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến của Câu lạc bộ, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm công tác thông tin và các điều kiện hoạt động cho Câu lạc bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn các thành viên Câu lạc bộ với bề dày công tác nhiều năm, sẽ tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm, trí tuệ,  góp phần xây dựng và đổi mới hoạt động của Quốc hội ngày càng thiếu thực, hiệu quả hơn. 

Thực hiện : Hoàng Hương Như Thảo Cao Hoàng