Chậm ban hành văn bản hướng dẫn chiếm 10%

Tiếp tục phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về vấn đề việc chậm ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - ĐBQH tỉnh Bến Tre cho biết, theo nghiên cứu của đại biểu trong báo cáo của Chính phủ cũng như tổng hợp thẩm tra của Tổng Thư ký Quốc hội thì ngoài 13 văn bản, tức là chiếm 10% các văn bản quy định chi tiết đến thời điểm này chưa ban hành, trong số các văn bản đã ban hành thì có trên 60%, cụ thể là 62,08% chậm ban hành so với thời điểm có hiệu lực của các luật. Nếu quy đổi thì cứ 100 luật, nghị quyết của Quốc hội thì có trên 65 luật và nghị quyết là chậm trong việc quy định chi tiết thi hành. Từ đó, dẫn đến việc rất khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Trong khi các ngành, các địa phương đang rất trông chờ vào các quy định này. hiện nay vấn đề này còn mang tính chất thủ tục và hình thức. Nếu nói vấn đề này tồn tại nhiều năm, tôi nghĩ cần phải có những giải pháp thật sự quyết liệt hơn thì mới có thể khắc phục được tình trạng này và như Bộ trưởng nói thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên nhân chủ quan. Việc tham mưu cho Chính phủ trong vấn đề xác định trách nhiệm cũng như xử lý trách nhiệm, tôi nghĩ trong thời gian tới cần phải thật sự quyết liệt hơn mới có thể khắc phục được tình trạng này.

Trả lời ý kiến tranh luận của đại biểu Yến Nhi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hoàn toàn chia sẻ và nhất trí. Về cách tính có thể khác nhau, nhưng những báo cáo trước hội đồng là số tuyệt đối. Với các giải pháp, Bộ trưởng cũng đã có câu trả lời trong những câu hỏi trước. Tuy nhiên xem xét, xử lý về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần phải đánh giá lại.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) là một đạo luật hết sức quan trọng. Có những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình áp dụng đạo luật này và các văn bản quy định chi tiết cũng như cách chúng ta thực hiện, thực tế cũng có một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh đạo luật chúng ta thiết kế ra để xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ, đảm bảo một trong những tiêu chí của tính pháp chế là phải có đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, nhưng bây giờ chúng ta về cơ bản đã vượt qua được cái này rồi. Chúng ta đã có được những kết quả hết sức quan trọng như thế này, chúng ta đang cố gắng để tạo sự đồng bộ, khả thi, tránh vướng mắc, chồng chéo.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường