Chậm ban hành văn bản hướng dẫn luật, dẫn tới chậm tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Báo cáo với Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành”, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc soạn thảo và ban hành Nghị định 37/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, cũng như các văn bản hướng dẫn chậm, khiến tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt yêu cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019  quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quy hoạch vào ngày 7/5/2019. Tuy nhiên, việc soạn thảo và ban hành Nghị định cũng như các văn bản hướng dẫn chậm dẫn tới tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 chưa đạt yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về Quy hoạch tổng thể quốc gia, so với tiến độ đã được Hội đồng quy hoạch quốc gia phê duyệt thì tiến độ tổng thể lập quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ hoàn thành và trình Quốc hội khóa 15 xem xét thông qua vào Kỳ họp thứ IV (tháng 10/2022), như vậy vẫn sớm hơn 6 tháng so với quy định. Tuy nhiên, việc khởi động vẫn chậm so với các mốc quy định. Việc triển khai xây dựng và xem xét, thông qua nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia bị kéo dài.

Việc phân vùng lập quy hoạch cũng chậm. Với 6 vùng quy hoạch, đến nay, mới chỉ có Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt; Quy hoạch vùng này vẫn chưa được phê duyệt và công bố. Quy hoạch 5 vùng gồm: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Hội đồng thẩm định; theo kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 12/2022.

Về quy hoạch tỉnh, đến nay trong các địa phương, chỉ có quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Hà Tĩnh đang trình Thủ tướng xem xét phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch các tỉnh Quảng Bình, Tuyên Quang đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tiến độ rà soát và ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh chậm, trong đó có nguyên nhân Luật Quy có nhiều quy định mới nên các Bộ, ngành, địa phương còn có cách hiểu khác nhau, phối hợp chưa tốt. Đến nay, Cổng thông tin chính thức để truy cập Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch đã được thiết lập. Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia đã sẵn sàng cho việc tích hợp dữ liệu nhưng cần phải liên tục nâng cấp, hoàn thiện./.
 

Thực hiện : Dương Dung Khắc Phục Thanh Nga Sỹ Cường