Chấm dứt kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quyết liệt hơn nữa tập trung rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết. Tăng cường phân cấp, ủy quyền để giảm tầng nấc trung gian, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Các bộ, ngành phải hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc trước ngày 15-12 tới./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam