Chậm giải ngân chính sách hỗ trợ thuê nhà

Theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động số tiền 6.600 tỷ đồng, dự kiến sẽ có 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này.

Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 3 tháng chính sách có hiệu lực, việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà vẫn chậm. Hiện, mới có 22 tỉnh thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà, số tiền chi trả được mới chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số đối tượng được hỗ trợ.

Trước việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tốc độ chi trả gói hỗ trợ này. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã lập 6 đoàn công tác để đôn đốc các địa phương nhanh chóng hoàn thành việc hỗ trợ đúng thời hạn vào 15/8.