Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Mấu chốt là do chuẩn bị đầu tư không kỹ lưỡng

Tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trực tiếp trả lời, cử tri thành phố Hải Phòng về các vấn đề, lĩnh vực mà theo Chủ tịch Quốc hội, những câu hỏi của cử tri đều là những vấn đề lớn của đất nước, mang tính “quốc kế dân sinh".

Ông PHAN CÔNG NGHỊ - Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng: “Từ kết quả Hội nghị Trung ương 5, đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi một số nội dung của Luật Đất đai cho phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện nay”.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Ban chấp hành Trung ương thống nhất rất cao về việc sẽ ban hành nghị quyết mới về chính sách pháp luật, định hướng hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai trong giai đoạn mới, thay Nghị quyết 19. Sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp này. (Trung ương) quyết định đưa dự án Luật Đất đai vào sửa. Dự án luật quan trọng này có khả năng phải trình qua 3 kỳ họp, dự kiến đầu 2024 chúng ta sẽ có luật mới”.

Ông VŨ LỆNH BÍCH - Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng: “Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đề nghị Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ tìm ra những giải pháp căn cơ nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công”.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Đến thời điểm này, 11 bộ ngành và 3 địa phương chưa phân bổ vốn được đồng nào, tương đương 38.000 tỉ đồng. Mấu chốt nằm trong công tác chuẩn bị đầu tư. Do chuẩn bị đầu tư không kỹ lưỡng nên khi phê duyệt gặp vướng mắc. Trong quá trình tổ chức, đầu tư cũng có nhiều vướng mắc”.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ THỦY - Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng: "Thực tế, các trường học không có biên chế nhân viên y tế. Đây là khó khăn rất lớn với các nhà trường khi thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. Đề nghị Quốc hội quan tâm, có chính sách bổ sung biên chế cho trường học". 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Sắp xếp lại biên chế của đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ 65-35, trong đó 65% trực tiếp tham gia giảng dạy, 35% làm công tác quản lý, phục vụ. Đảng vẫn có chủ trương ở đâu có người bệnh, ở đó có bác sĩ; ở đâu có học sinh phải có thầy cô, không có khái niệm (chủ trương -PV) giảm người trong ngành y, iáo dục mà chỉ phấn đấu giảm đến mức hợp lý những người hưởng lương trong hệ thống giáo dục và y tế”. 

Ông LÊ QUÝ HÙNG, Cử tri Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng:Đề nghị điều chỉnh và hoàn thiện các quy định pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tính thực tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả”.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Thường vụ Quốc hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ có yêu cầu giải trình rõ việc một số nơi trong ngành y tế không dám mua sắm gì cả, và ngược lại một số nơi mua bị sai. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Kiểm toán nhà nước sẽ báo cáo Quốc hội việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực của công tác phòng chống dịch trong năm nay”.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ

quảng cáo