Chậm tiến độ lập quy hoạch: “Mổ xẻ” nguyên nhân, trách nhiệm

Sáng 04/3, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành”, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, hệ thống các quy hoạch đang chậm tiến độ, trong khi đó thời hạn cuối cùng là hết năm nay.

Bộ cần chỉ rõ các nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, địa phương. Hoàn thành tiến độ quy hoạch như thế nào mà vẫn đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng "làm cho xong” hay sao chép quy hoạch là vấn đề được các thành viên Đoàn giám sát đặt ra.

Việc ban hành Nghị định 37 quy định chi tiết 1 số điều của Luật Quy hoạch chậm 14 tháng so với Nghị quyết 11/2018 của Chính phủ. Trong khi Quy hoạch tổng thể quốc gia chưa có thì Khung định hướng quy hoạch đến nay vẫn chưa được ban hành. Đó là nguyên nhân khiến cho công tác lập quy hoạch vùng, Bộ ngành lúng túng. Các văn bản hướng dẫn chậm, không thống nhất khiến việc lập quy hoạch tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Bà ĐỖ THỊ LAN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Từ nay đến tháng 12/2022 chỉ còn khoảng 9 tháng mà Bộ  sẽ phải thẩm định trên 100 quy hoạch. Theo đánh giá của Bộ mỗi quy hoạch khối lượng văn bản lớn, mỗi một quy hoạch phải mất từ 3-6 tháng thì việc hoàn thành thẩm định phê duyệt các quy hoạch có khả thi không, tiến độ và chất lượng sẽ như thế nào"

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nghị quyết của Chính phủ  yêu cầu cuối năm 2022 phải hoàn thiện toàn bộ các quy hoạch. Với quỹ thời gian và khối lượng như vậy, nếu như tiến độ 5 ngày thẩm định 1 quy hoạch thì mất 350 ngày, nhưng giờ đã qua 2 tháng mới được một quy hoạch của Bắc Giang. Do đó, chúng tôi thật sự rất lo, đòi hỏi rất nỗ lực, quyết tâm.

Một trong những nguyên nhân của việc chậm lập, phê duyệt quy hoạch là do thiếu đơn vị tư vấn.

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội:Hầu hết các Bộ đều chọn đơn vị tư vấn cuối cùng là các Viện. Có nơi chọn ngay, có nơi chờ đấu thầu nhưng lại không được thì lại quay về chọn Viện của mình. Cùng có Bộ nói rằng chọn đơn vị tư vấn rồi cuối cùng Viện từ chối lại quá tải. Chúng ta cần đánh giá lại năng lực tư vấn các đơn vị trong nước xem khó khăn thế nào.”

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Lực lượng của chúng ta vừa thiếu, mỏng, yếu nên đó là giải pháp khắc phục thời gian tới. Như tại Malaysia có cơ quan về quy hoạch có 900 người. Trong khi ở chúng ta cả Vụ quản lý quy hoạch có 22 người vừa ban hành văn bản vừa theo dõi, giám sát vừa tổ chức thẩm định và vừa tham gia thẩm định ở các nơi. Như vậy về tổ chức  bộ máy của chúng ta không theo kịp, mà không kịp khéo lại “dắt trâu qua rào” lại không tốt.”

Ông VŨ XUÂN HÙNG, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: “ Phải xem xét trách nhiệm trong việc chậm là của ngành nào, vướng mắc ở địa phương hay trung ương, nếu không sẽ lại đổ dồn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, Bộ cũng cần báo cáo với Đoàn giám sát về trách nhiệm của tổ chức, các nhân.” 

Ông TRẦN VĂN KHẢI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: “Đề nghị Bộ tổng hợp báo cáo của bộ ngành, địa phương để xem vướng mắc pháp luật trong triển khai Luật Quy hoạch; phân tích rõ xem vướng mắc có đúng không, do tổ chức thực hiện hay pháp luật, từ đó có đề xuất cụ thể?”

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Trách nhiệm trước hết là do tổ chức thực hiện. Luật không có tội. Luật của Quốc hội đã được nghiên cứu kỹ, rất thận trọng. Khâu tổ chức thực hiện chưa tốt từ Chính phủ cho đến bộ ngành đến các địa phương. Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng nhận thức có cả phần trách nhiệm. Trước hết là do người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm, quyết liệt, chưa chỉ đạo mà phó mặc cho tư vấn, trong khi văn bản đôn đốc thực hiện của bộ là nhiều vô kể.”

Với sức ép thời gian từ nay tới cuối năm phải hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ cả về thẩm định, hướng dẫn, tham mưu phê duyệt quy hoạch, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, chất lượng cũng như tính khả thi của quy hoạch là vấn đề cần phải đánh giá kỹ lưỡng./.

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Thanh Nga Sỹ Cường