Chậm trễ, thiếu kiên quyết, TPHCM chưa tận dụng được cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội

Sau hơn 4 năm thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, tới nay TPHCM vẫn chưa tận dụng, phát huy được những lợi thế của Nghị quyết mang lại. Một phần nguyên nhân là sự chậm trễ, thiếu kiên quyết trong các bước thực hiện của UBND thành phố.

Theo đó, với cơ chế của Nghị quyết 54, HĐND TPHCM đã thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trên 10 ha đất trồng lúa để đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy sự phát triển của TP. Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị tốt, chậm trễ trong các khâu từ thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chọn nhà đầu tư… tới nay, các dự án này vẫn chưa được thực hiện. 

Bà NGUYỄN THỊ LỆ - Chủ tịch HĐND TP.HCM: 32/32 dự án chưa hoàn thành, theo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy là chúng ta chưa có kiên quyết trong việc ra quyết định điều chỉnh huỷ bỏ các dự án không thực hiện.”

Cũng theo cơ chế của Nghị quyết 54, HĐND TPHCM đã thông qua 5 dự án nhóm A, điều chỉnh chủ trương đầu tư 1 dự án từ nhóm B lên nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố. Nhưng sau hơn 4 năm, 6 dự án này gần như “dậm chân tại chỗ” vì chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục. 

Bà NGUYỄN THỊ LỆ - Chủ tịch HĐND TP.HCM: “Nội chuyện tiếp nhận đất Quốc phòng, chuyển mục đích sử dụng đất tới giờ này cũng không có. Tôi nói một cách nào đó coi chừng chúng ta lãng phí. Chúng ta xí phần, chúng ta giành nhưng 2 năm rồi không có động thái gì hết.”

Từ những nhận định đó, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần nhìn thẳng, nói thật những vướng mắc, khó khăn, trách nhiệm thuộc về đâu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Từ đó phát vận dụng, phát huy tối đa những lợi thế mà Nghị quyết 54 của Quốc hội mang lại.
 

Thực hiện : Thùy Vân Tăng Sắc