Chậm triển khai công trình xây dựng hạ tầng do vốn có trước, văn bản hướng dẫn có sau

Nguồn vốn và các văn bản hướng dẫn có liên quan về quản lý, sử dụng chậm và thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến việc thực hiện công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là một trong số những nguyên nhân được phản ánh đến Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới tại Đắk Nông được giao trên 1.000 tỷ đồng, riêng năm 2023 là 300 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9/2023, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn năm 2022-2023 trên 156 tỷ đồng, đạt 31,2%. Toàn tỉnh có 36/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 100% các xã đạt tiêu chí về thủy lợi, điện; 58/60 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Các đại biểu kiến nghị Trung ương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường phân quyền, phân cấp đối với các tiêu chí mang tính đặc thù vùng miền các địa phương. Đẩy nhanh việc ban hành văn bản pháp lý do công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư mất nhiều thời gian dẫn tới việc giải ngân đạt thấp. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phúc Hân