Chất lượng cơ quan hành chính nhà nước là nguồn lực quan trọng

Sáng 13/07, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ.

Nhấn mạnh mục đích của đoàn giám sát lần này là phải đề ra được những chính sách và hệ thống pháp luật trong giai đoạn tới, do vậy các thành viên đoàn giám sát đề nghị Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về bộ máy, tổ chức cán bộ làm rõ những bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tiễn. 

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Nội vụ đã giảm tổ chức bộ máy và số lượng đơn vị sự nghiệp từ 31 xuống còn 25 đơn vị, giảm 41 đầu mối thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; biên chế sự nghiệp năm 2021 được giao giảm 235 người  so với năm 2015, vượt chỉ tiêu theo quy định. Không chỉ là cơ quan gương mẫu đi đầu trong việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, Bộ Nội vụ đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đề ra, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021 trên 268 tỷ đồng. 

Đa số thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao nội dung Báo cáo của Bộ Nội vụ; cho rằng Báo cáo của Bộ đã cơ bản bám sát đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát, cung cấp đầy đủ thông tin với nhiều số liệu chứng minh cụ thể, tuy nhiên các thành viên đoàn giám sát đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ việc thực hiện đề án xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm bởi điều này có liên quan mật thiết đến việc thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế.  

Bà NGUYỄN VÂN CHI, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội:Các vấn đề về vị trí việc làm cho đến nay các bộ và các địa phương chúng ta cũng có những thực hiện nhất định, có đánh giá về vị trí việc làm. Nhưng mà thực sự việc này đã đi vào thực chất hay chưa, đã đi vào bản chất hay chưa. Nội dung về vị trí việc làm gắn với việc thực hiện cải cách tiền lương thì trong phần báo cáo tôi đang cảm giác hơi thiếu?”

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hiện nay thì bộ nội vụ chúng tôi cũng đã tham mưu để mà ban chỉ đạo cho ý kiến chung thì công chức là khoảng 866 vị trí và viên chức là khoảng 615 vị trí và sau đó thì giao cho các bộ theo cái tinh thần nghị định 62 và cái 106 thì trong đấy thì có giao cho các địa phương hướng dẫn theo chuyên ngành thế còn bộ nhiệm vụ hướng dẫn cái vị trí việc làm dùng chung.  Để làm sao đấy mà có thể tới đây là sớm bộ ban chỉ đạo trung ương cho ý kiến một cái là chúng ta sẽ thực hiện cái này và sau đó thì căn cứ theo vị trí việc làm này thì chúng ta sẽ xác định biên chế.”

Nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và cũng là chuyên đề rộng, khó, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành mang tính chuyên môn sâu, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương cho rằng, kết quả báo cáo của Bộ có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng tổng hợp, báo cáo đánh giá chung của Đoàn giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa ý kiến phân tích, thảo luận tại cuộc làm việc, khẩn trương rà soát hoàn thiện báo cáo; tiếp tục cập nhật, bổ sung nhận định, đánh giá về những ưu, khuyết điểm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021, chỉ rõ đúng, trúng những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Nhà nước về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, đây là khoa học về tổ chức và con người - lĩnh vực khó trong tất cả các ngành khoa học, là nhân tố then chốt của then chốt, góp phần quyết định thành bại, chất lượng của cơ quan hành chính nhà nước, nếu Bộ không làm tốt việc xây dựng tổ chức bộ máy, tổ chức biên chế, xây dựng cán bộ thì hiệu quả quản lý nhà nước không bảo đảm, chứng tỏ việc thực hiện không tiết kiệm, lãng phí nguồn lực hết sức quan trọng là con người, lãng phí cơ hội và có thể còn là niềm tin của người dân với cơ quan hành chính.”

Qua giám sát Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra. Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tốt hơn trên hai lĩnh vực: trong nội bộ Bộ Nội vụ và trong công tác tham mưu quản lý nhà nước của Bộ.

Thùy Linh