Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu

Sau tờ trình của Tổng Thanh tra Chính phủ, sáng 21/11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023. Theo đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đạt yêu cầu, có rất ít vụ việc, vụ tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, còn có vụ án viện kiểm sát hủy quyết định khởi tố.

Theo báo cáo thẩm tra, năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để PCTN trong một số trường hợp còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, một số bộ, ngành chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ chưa chuyển biến, rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra. Chất lượng, tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu, còn có trường hợp Viện kiểm sát hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; một số vụ án phải tạm đình chỉ do bị can bỏ trốn, do hết thời hạn điều tra chưa xác định được hành vi phạm tội, chưa xác định được bị can, chờ kết quả giám định, định giá tài sản..., làm ảnh hưởng tới tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án tham nhũng.

Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ cần tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định rõ nguyên nhân chủ yếu và đề ra giải pháp đột phá để phòng, chống có hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm PCTN, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam