Chế độ lương nhân viên y tế cơ sở đã gần 20 năm, chế độ phụ cấp hơn 10 năm: Cần điều chỉnh ngay

Chiều 29/5, tại phiên tham luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Trần Thị Nhị Hà - Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội đã nêu ý kiến đóng góp về quy định lương và phụ cấp đối với cán bộ y tế cơ sở.

Góp ý vào nội dung này, đại biểu Trần Thị Nhị Hà – Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho biết, Báo cáo của Đoàn giám sát được chuẩn bị công phu, kỹ lương, nội dung báo cáo đã chỉ rõ bài học thành công trong phòng, chống dịch của Việt Nam xuất phát từ chủ trương nhất quán của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ đã huy động được mọi nguồn lực từ toàn thể nhân dân.

Về chế độ, chính sách cho nhân viên y tế cơ sở, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng, hiện chế độ lương cho nhân viên y tế cơ sở được áp dụng từ năm 2004, đã gần 20 năm, chế độ phụ cấp được áp dụng hơn 10 năm. Đại biểu đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định lương và phụ cấp vào nội dung cần thực hiện ngay về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở. 

Năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85 về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hiện nay đã hết hiệu lực, đại biểu cho rằng, rất cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về những vấn đề tự chủ và cơ chế tài chính cho lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng phân loại từng mức độ tự chủ một phần chi thường xuyên và cơ chế khuyến khích các đơn vị thực hiện tự chủ với trạm y tế.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà nhận thấy, mấu chốt vấn đề để giải quyết triệt để bài toán y tế cơ sở là cần một cơ chế tài chính theo vốn ngân sách nhà nước cấp đủ kinh phí nhằm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị y tế cơ sở. Chênh lệch giữa thu dịch vụ và chi phí trực tiếp thực hiện dịch vụ cho đơn vị được phép giữ lại để sử dụng theo quy định nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ xây dựng một đề án riêng cho Trạm y tế xã với mục tiêu đến năm 2030, các trạm y tế xã có đủ cơ sở vật chất, nhân lực theo tiêu chí của từng địa bàn, khu vực, theo bán kính phục vụ, đảm bảo tính căn cơ và lâu dài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!