Chỉ 3% cơ sở khám bệnh có phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án

Tại Hội nghị Tin học sức khỏe lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 11 và 12/10 ở TP.HCM, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, chỉ 3% cơ sở khám bệnh có phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án.

Một khảo sát về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh tại nước ta cho thấy, 42,9% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp in hồ sơ bệnh án giấy; 19,4% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án đã được thẩm định, kết hợp in hồ sơ bệnh án giấy.

Chỉ 3% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án đã được thẩm định và bỏ bệnh án giấy. 2,4% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bệnh án điện tử áp dụng chuẩn danh mục quốc tế SNOMED. Còn tới 32,3% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa triển khai hoặc đang có phương án kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.

Trong khi nhiều bệnh viện tư nhân ứng dụng rất nhiều các kỹ thuật AI, ứng dụng kỹ thuật robot... thì các bệnh viện công ứng dụng những kỹ thuật này vẫn còn chậm.

(*) Nguồn: Tuổi trẻ

Việt Bắc