Chỉ rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, không thể đổ thừa do lỗi hệ thống

Thảo luận về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, giải pháp liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, đất đai còn sử dụng lãng phí, hiệu quả thấp; hay việc quản lý thị trường chứng khoán, trách nhiệm của các bên liên quan để làm minh bạch thị trường.

Một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ làm rõ nguyên nhân việc cổ phần hoá thoái vốn chậm, tỉ lệ thu thấp, đặc biệt là việc giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm chậm, không đạt kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Đầu tư công rõ ràng có lãng phí, tới đây có tăng tỉ trọng cho đầu tư công trung hạn và các gói hỗ trợ. Đánh giá khả năng hấp thụ vốn và giải ngân như thế nào? Nếu tình trạng này tôi e đến cuối năm 2023 không hoàn thành, lúc đó kiểm điểm lại đổ thừa cho lỗi hệ thống, chính sách…"

Cho rằng thị trường chứng khoán đã xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi; thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư còn chưa bảo đảm. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong đó có vai trò của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bà LÊ THỊ NGA - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: “Thị trường chứng khoán xuất hiện tình trạng thao túng giá, chúng tôi đề nghị cần nghiên cứu để có giải pháp phù hợp, làm rõ trách nhiệm của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan”

Đối  với  việc thực hiện, tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn chậm , đặc biệt là việc thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. 

Ông LÊ ĐẮC VINH - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội: “Máy tính cho em hiện đã có 155 nghìn máy. Nếu so với chỉ tiêu 1 triệu máy thì con số này thấp, chương trình triển khai chậm so với mục tiêu đề ra"

Một số đại biểu  đề nghị cần có giải pháp quản lý chặt chẽ các giao dịch bất động sản chưa đạt chuẩn; có giải  pháp phù hợp để xác định sát giá thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.  Nghiên cứu, đánh giá và có phương án ứng xử, tiếp cận phù hợp, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật nhằm ổn định thị trường, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Quyết tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để hoàn thành việc sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023.
 

Diệu Huyền