Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2022 tăng

Giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước.

Theo báo cáo Tổng cục Thống kê vừa công bố, so với tháng trước, CPI tháng 10/2022 tăng 0,15%. Một trong những nguyên nhân khiến chỉ số CPI tăng là do nhu cầu thuê nhà của người dân tăng cao và một số địa phương tăng giá học phí. So với tháng 12/2021 CPI tháng 10 tăng 4,16% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,3%. Bình quân 10 tháng năm 2022, CPI tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,14%.