Chi tiết mức tăng lương của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2024

Theo phương án cải cách tiền lương, từ ngày 1/7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp)

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm. Theo phương án cải cách tiền lương tới đây, lương của cán bộ, công chức, viên chức ở các lĩnh vực có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là với khối giáo dục, y tế. Để thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ngành, địa phương kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh các chính sách liên quan, trong đó có hệ thống vị trí việc làm, hoàn thành trước 31/3, để kịp tiến độ cải cách tiền lương từ ngày 1/7.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam