Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada

Chính phủ Canada xác định Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò quan trọng suốt tiến trình định hình tương lai của Canada trong nửa thế kỷ tới. Đây là nội dung được hãng Reuters đăng tải.

Trong bản kế hoạch chi tiết dài 26 trang về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Canada đã vạch ra khoản chi 2,3 tỷ đô la Canada (1,7 tỷ USD) để tăng cường an ninh mạng và quân sự trong khu vực, đồng thời sẽ thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ. Chính phủ Canada đánh giá đây là một chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia và khí hậu, cũng như các mục tiêu kinh tế của nước này. 

Thực hiện : Ngọc Anh