Chiến thắng Hoà Bình: 70 năm vẹn nguyên giá trị

Chiến dịch Hoà Bình được nhắc đến như một mốc son chói lọi có ý nghĩa chiến lược quan trọng, phá tan âm mưu của thực dân Pháp trên mảnh đất Hoà Bình. 70 năm đã trôi qua, những thắng lợi vĩ đại và những bài học kinh nghiệm từ Chiến dịch Hoà Bình vẫn còn nguyên giá trị, được vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Ngày 10/12/1951, chiến dịch Hoà Bình được mở màn, trong vòng hơn 2 tháng, đến ngày 25/2/1952, sau 3 đợt tiến công, chiến dịch Hòa Bình đã giành thắng lợi. Chiến thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thất bại âm mưu và nỗ lực của thực dân Pháp nhằm giành lại quyền chủ động, chiếm đóng “Xứ Mường”, chia cắt chiến trường Bắc Bộ. Và thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình đã đánh dấu bước phát triển của quân đội ta về trình độ chiến thuật, kỹ thuật, về khả năng chiến đấu liên tục dài ngày trên cả hai mặt trận chính diện và mặt trận rộng lớn sau lưng địch; đồng thời ghi nhận bước tiến mới về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông NGUYỄN QUỐC THỊNH, Nhân chứng lịch sử cho rằng “chiến dịch hoà bình phải nói đây là lần đầu tiên bộ đội ta kỳ tập tức là đi vào trong hàng rào địch để mở cửa khẩu, bí mật, đào tận vào sát lô cốt địch, và khi có lệnh là nhảy lên đánh luôn. Về sau đồng chí Nguyễn Chí Thanh có kêu khẩu hiệu là nắm thắt lưng mà đánh chính là xuất phát từ việc bí mật vào tận trong địch để mà đánh để giảm thời gian mở cửa khẩu để đỡ trương phong vì ta ko có vũ khí nhiều như địch”

Như một lời khẳng định, chiến thắng Hoà Bình mãi là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam. Từ lịch sử đến hiện tại là một dòng chảy liên tục và những giá trị lịch sử cần được tiếp nối, phát huy, trong đó có Chiến thắng Hòa Bình (1951 - 1952). Và kết quả Chiến dịch Hoà Bình đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quí về nghệ thuật quân sự.

Thiếu tướng, Tiến sĩ NGUYỄN HOÀNG NHIÊN, Viện trưởng Viện lịch sự Quân sự Việt Nam cho hay: “Một trong những bài học quí giá nhất chính là bài học về sự lãnh đạo của Đảng và sự tư duy, tầm nhìn chiến lược đảng….”

Thắng lợi của Chiến dịch Hoà Bình đã chứng minh tính đúng đắn của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến. Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình là dịp ôn lại một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cả dân tộc./.