Chiều nay, Thủ tướng và 4 thành viên Chính phủ sẽ bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày

Chiều nay 3/11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung này được kỳ họp dành 2,5 ngày và được Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình trực tiếp. Từ các kỳ họp trước, tinh thần chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, sôi nổi, đúng – trúng các vấn đề nóng trong thực tiễn đã được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá rất cao, và là một trong những nội dung được quan tâm nhất.

Tại kỳ họp thứ 4, những vấn đề nóng nào sẽ được tập trung chất vấn?

4 nhóm vấn đề nóng được chất vấn gồm:

Nhóm vấn đề về xây dựng như thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, Quản lý thị trường bất động sản, Xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động hay kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia. Chịu trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm các nội dung như ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng, xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực Nội vụ với các nội dung như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hay nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Và nhóm vấn đề chất vấn thứ tư thuộc về lĩnh vực thanh tra với các nội dung như Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng. Chịu trách nhiệm trả lời chính thuộc về Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Cuối cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.