Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/3 tới đây.

Tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo luật trình Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất: "Lực lượng CSGT được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật".

Số tiền trích này được đề xuất để phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, tại dự thảo luật mới nhất trình hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tới đây, nội dung này đã được bỏ.

(*) Nguồn: Vietnamnet

Hồng Quyên