Chính phủ cần nghiên cứu sớm trình Quốc hội Luật Dược (sửa đổi)

Thảo luận về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược, đa số các đại biểu cơ bản nhất trí. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp để giải quyết các vướng mắc trong thời gian tới, đặc biệt cần nghiên cứu chỉnh sửa trình Quốc hội Luật Dược (sửa đổi)

Thảo luận về việc cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác với quy định của Luật Dược, đa số các đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ cho phép kéo dài từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần đánh giá thêm các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bởi tồn đọng hồ sơ này không phải chỉ phát sinh khi dịch Covid bùng phát mà trước đó đã diễn ra vấn đề này.

Một số đại biểu cũng cho rằng Chính phủ cần sớm xem xét trình Quốc hội sửa Luật Dược trong thời gian sớm nhất để ràng buộc trách nhiệm của Chính phủ và thuận tiện cho Quốc hội, cơ quan của Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần Chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương rà soát các thuốc đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, đủ điều kiện được gia hạn theo quy định của dự thảo Nghị quyết để có thể công bố ngay khi Nghị quyết có hiệu lực nhằm hạn chế tối đa tình trạng thiếu thuốc có thể xảy ra; Đồng thời đánh giá kỹ lưỡng nguồn lực hiện tại để có giải pháp khắc phục, bảo đảm không lặp lại tình trạng tồn đọng một lượng lớn hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc chưa được giải quyết như hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền