Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc đăng kiểm trong tháng 3

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, cả nước hiện có 61/281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra, 8 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện. Khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân chỉ đạt khoảng 40% ở Hà Nội và 50% ở TP HCM, thậm chí, có tháng chỉ đạt khoảng 30% ở cả 2 thành phố.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tăng ca, kíp đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân; phối hợp với Bộ Công an, Quốc phòng huy động các đơn vị có chức năng, đủ điều kiện tham gia hỗ trợ đăng kiểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam