Chính phủ chỉ đạo kiểm tra dự án quây núi đá vịnh Hạ Long làm "hòn non bộ"

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh liên quan tới dự án khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm "hòn non bộ".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh về nội dung này, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

Sau khi kiểm tra, các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 25/11.

Trước đó, ngày 7/11, tỉnh Quảng Ninh chính thức lên tiếng về việc thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả). 

Qua rà soát của các cơ quan chức năng, dự án Khu đô thị tại khu 10B tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là bãi sình lầy nằm toàn bộ trong đường triều kiệt đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Phần diện tích của dự án được xác định nằm trong vùng đệm của di sản chiếm 1/10 tổng diện tích của toàn dự án, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận.

Dự án cũng đã thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định về Luật Bảo vệ môi trường.

(*) Nguồn: Dân trí

Hồng Quyên