Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự luật, 2 đề nghị xây dựng luật

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1/2024 để cho ý kiến với 3 dự án Luật bao gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ; Luật phòng chống mua bán người sửa đổi; Luật công chứng sửa đổi. Hai đề nghị xây dựng luật Thi hành án Dân sự sửa đổi; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi.

Phát biểu tại phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đã trình Quốc hội thông qua 16 dự án luật, trong đó có nhiều dự án Luật quan trọng như Luật đất đai, hiện nay thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe đại diện Bộ Công an báo cáo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ. Theo đó. Luật quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng; sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng. Bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Đức Minh