Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng phục hồi mạnh mẽ

Sáng 01/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022 nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH...

Báo cáo tổng hợp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị cho biết, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, cho rằng, những tháng cuối năm, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình thế giới phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao trên toàn cầu, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng, dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ gia tăng trên thế giới… 

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; không để tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ở một số nơi như vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên giữ vững định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, phải thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Chúng ta giải ngân tốt thì chúng ta vừa tạo ra được công ăn việc làm. Chúng ta vừa tạo ra được không gian phát triển mới, dư địa phát triển mới. Chúng ta vừa tạo ra sản phẩm của xã hội thứ và đáp ứng yêu cầu của Nhân dân, đặc biệt là giảm lạm phát, giảm áp lực cho việc điều hành chính sách tiền tệ thì báo cáo với các đồng chí nói có rất nhiều ý nghĩa nhưng mà tôi nêu một vài ý nghĩa quan trọng như vậy để chúng ta thấy chúng ta thúc đẩy."

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo, đề án trình Trung ương, Quốc hội trong Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII và Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV sắp tới./.