Chính phủ đề nghị trình Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 5

Theo thống kê trong Tờ trình của Chính phủ, từ năm 2009 đến tháng 1/2023, toàn quốc xảy ra hơn 379.000 vụ tai nạn giao thông. Trung bình hàng năm có gần 9 nghìn người chết, gần 30 nghìn người bị thương. Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Tại Phiên họp Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng, đại diện Bộ Công an cho biết, việc xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là 1 trong những biện pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; là đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Hơn 97% số vụ, số người chết, người bị thương trong tổng số tai nạn của các loại hình giao thông là do tai nạn giao thông đường bộ, gây thiệt hại rất lớn về tài sản. Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ. Chính phủ đã có Tờ trình gửi UBTVQH, trong đó đề nghị bổ sung dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. 

Khắc Phục