Chính phủ đề xuất kéo dài và chuyển nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu Quốc gia

Chiều 18/10, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2022.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết thời gian qua địa phương cũng đã nỗ lực triển khai 3 chương trình mục tiêu Quốc gia bao gồm: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai các CTMTQG vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn thấp, một số ý kiến cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm bởi việc giao vốn diễn ra muộn, một số văn bản hướng dẫn còn chậm, do đó, kiến nghị Trung ương kéo dài thời gian giải ngân vốn năm 2022 sang năm 2023.

Ông LÊ VĂN CHIẾN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông: "Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì cũng kính đề nghị chính phủ xem xét kéo dài trong năm 2023 vì chắc chắn không thể nào giải ngân hết trong năm 2022, hết vốn của 2022, tỉnh đăks nông xin cam kết giải ngân vốn .."

Về kiến nghị của các địa phương về khả năng giải ngân, thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng mặc dù nhiều lãnh đạo địa phương cam kết giải ngân tuy nhiên trên bình diện chung thì để giải ngân hết 24 nghìn tỷ đồng trong năm nay là rất khó khăn. Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ kế hoạch đầu tư đã phối hợp với các bộ ngành báo cáo với Chính phủ để báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp này xin Quốc hội cho kéo dài và chuyển nguồn vốn

Ông TRẦN QUỐC PHƯƠNG, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Trong báo cáo ra Quốc hội lần này cugnx đã xin quốc hội cho kéo dài và chuyển nguồn số vốn không giải ngân hết của 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, của kế hoạch 2 năm 2021 -2022, xin phép kéo dài sang năm 2023. Khi mà được kéo dài sang năm 2023 mà kết hợp với số vốn kế hoạch 2023, số vốn giải ngân 2023 rất lớn, riêng năm 2023 phải giải ngân gần 50 nghìn tỷ, đề nghị các địa phương quan tâm".

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: cùng với giải ngân đầu tư công thì giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Đây là vần đề được các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm có ý kiến tại các kỳ họp.

Phó Thủ tướng Thường trực PHẠM BÌNH MINH:"Trong các kỳ họp của Quốc hội luôn luôn có ý kiến nêu là chính phủ chậm, trong việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, có chương trình được cho ý kiến năm 2020, 2021 mà vẫn chưa triển khai được, điều đó cho thấy chúng ta là có một sức ép rất lớn, trong việc triển khai 3 chương trình mục tiêu, chúng ta đã hoàn thiện văn bản pháp lý nhưng vẫn còn 5 văn bản nữa… đề nghị hoàn thành."

Mới đây tại phiên họp thứ 16 của UBTVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. UBTVQH nêu rõ, chương trình đã triển khai rất chậm so với yêu cầu, đề nghị các bộ ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm ban hành ngay các đề án, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút kinh nghiệm từ các Chương trình mục tiêu quốc gia khác, tăng cường cơ chế điều phối, đẩy mạnh truyền thông, tăng tốc thực hiện để đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện triển khai chương trình, đồng thời rà soát lại một số nội dung, cơ chế, chính sách đã ban hành để có sự điều chỉnh phù hợp. Tôi cũng nhắc lại các đồng chí là sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 88 cách đây 3 năm thì người dân cả nước nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số rất quan tâm vì đây là quyền lợi để tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. đề ra tiến độ, thời gian cụ thể phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các chương trình mục tiêu quốc gia."
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc đưa ra những cơ chế, giải pháp để đôn đốc việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phân bổ vốn, tăng cường kiểm tra giải ngân.

Thực hiện : Thùy Linh Vũ Hiếu