Chính phủ bàn kế hoạch triển khai chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

Ngày 28/01, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2022 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 02, cũng như những tháng tiếp theo.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng 1/2022, tình hình phòng, chống dịch COVID-19 có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế - xã hội dần được phục hồi; các trung tâm, thành phố lớn đã và đang tổ chức lại các hoạt động như du lịch nội địa, du lịch quốc tế, cho trẻ em, học sinh đến trường trở lại. Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ là đúng đắn, sáng suốt và cần tiếp tục thực hiện, song cần cập nhật tình hình, có biện pháp linh hoạt để phù hợp với tiến triển tích cực và có kết quả cao hơn. Các đại biểu dự họp bày tỏ đồng tình với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời đề nghị sớm có hướng dẫn để triển khai ngay khi được ban hành.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ xác định chủ đề năm 2022 là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" với 6 quan điểm, trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trước hết, phải chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết theo tinh thần tình nghĩa, tri ân, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc và tiết kiệm. Các bộ, ngành phân công nhân lực ứng trực Tết phù hợp, khoa học để xử lý ngay, hiệu quả các vấn đề có thể xảy ra. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Không tổ chức thăm và chúc Tết cấp trên. Lãnh đạo các cấp không dự các lễ hội nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước để mà làm công việc riêng với phương tiện tài chính công để vào lễ hội và hội tụ tập trung đông người thì cái này thì đề nghị các đồng chí chỉ đạo các bộ, các ngành, cán bộ, công chức là mình phải gương mẫu cho cái này.
Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức "Tết trồng cây" thiết thực, hiệu quả, gắn với kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và tiết kiệm. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ, xử lý kịp thời các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đầu tư công và tài nguyên môi trường.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện các giải pháp để bảo đảm cung – cầu hàng hóa, cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định; có giải pháp, hoàn thiện quy định về quản lý thị trường chứng khoán; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết. Thủ tướng yêu cầu ngành chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động thực hiện hiệu quả các chương trình ngoại giao cấp cao phù hợp, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, phát triển đất nước. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động đi lại của người dân trong dịp Tết theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Quy định phòng, chống dịch quy định việc đi đứng phải chung phải từ Trung ương và đồng thời các đồng chí quy định các điều khoản để tăng cường giám sát, kiểm tra. Bản thân các cơ quan ban hành các quy định này cộng với địa phương phải bám sát. Riêng giám sát, kiểm tra, báo cáo với các đồng chí không tự ý đặt ra mà ai tự ý đặt ra. Cái khác với quy định chung của các đồng chí, các đồng chí phải xử lý ngay.
Đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện trên cơ sở bám sát kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan trên tinh thần là phục hồi nhanh, phát triển kinh tế theo lộ trình, nhiệm vụ đề ra./.