Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2023: Đảm bảo mục tiêu kinh tế vĩ mô bằng cách cân bằng 4 vấn đề lớn

Sáng 02/02, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01/2023 dưới hình thức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2; tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong tháng 01, các bộ, ngành, quyết liệt, tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm. Nhờ đó, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023 tăng 0,52% so với tháng 12/2022 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước tổ chức đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Sau Tết, các không khí lao động, sản xuất, kinh doanh trở lại sôi động ngay từ những ngày đầu, báo hiệu một năm nhiều thành công.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đang ngày càng gia tăng.Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tháng 1/2023, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ càng ngày càng khoa học, sát thực tế và đạt hiệu quả thiết thực. Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong tháng 2 và thời gian tới.

Thủ tướng yêu các bộ, ngành, địa phương phát triển và khai thác hiệu quả thị trường trong nước; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác hiệu quả các FTA. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm xã hội...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, thực hiện các đề án, nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương, Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng; thể chế hóa kịp thời, tổ chức triển khai hiệu quả theo chức năng, quyền hạn đã được phân công.