Chính phủ yêu cầu không tăng học phí năm học mới

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo sửa đổi Nghị định số 81 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, thống nhất với các bộ liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định 81 sửa đổi, trình Chính phủ trước 8/8/2023.

Nghị định cần sửa đổi theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu không tăng học phí năm học 2023 - 2024.

Tháng 5/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng yêu cầu Bộ GD&ĐT cần đánh giá rõ tác động xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm đối tượng chính sách, yếu thế, thậm chí không thể đi học do học phí tăng, từ đó, có phương án hỗ trợ cụ thể, "bảo đảm mục tiêu nhất quán trong thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông".

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Hoàng Yến