Chính phủ yêu cầu mở rộng điều kiện tham gia mua bán điện trực tiếp DPPA

Dự thảo về cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA lần 1 được Bộ Công Thương trình Chính phủ hiện quy định một số điều kiện tham gia DPPA đối với đơn vị phát điện và đơn vị sử dụng điện. Cho ý kiến chỉ đạo đối với dự thảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Công Thương mở rộng thêm điều kiện tham gia DPPA.

Dự thảo quy định, đối với bên bán, chỉ cho phép thực hiện DPPA với doanh nghiệp điện gió và mặt trời. Đối với bên mua bán điện, chỉ áp dụng với khách hàng lớn ở cấp điện áp 22KV trở lên và tiêu thụ ít nhất 500.000 kWh/tháng.

Về đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ yêu cầu đối với trường hợp bên mua, bên bán ký hợp đồng trực tiếp và kết nối đường dây trực tiếp với nhau, không thông qua hệ thống lưới điện của quốc gia, Chính phủ yêu cầu ngoài điện gió và mặt trời cần mở rộng thêm đối với điện sản xuất từ rác, điện sinh khối và không hạn chế công suất.

Điện sinh khối, đặc biệt là điện sản xuất từ viên nhiên liệu (viên nén thực vật gồm cây công nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp) được coi là điện tái tạo và có khả năng chạy nền. Đối với điều kiện tham gia DPPA của khách hàng dùng điện, Chính phủ yêu cầu làm rõ sự phù hợp khi quy định về đối tượng khách hàng có sản lượng tiêu thụ trung bình hàng tháng từ 500.000 kWh.

 

Xuân Tiến -

Hoàng Minh