Chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ được triển khai thực hiện

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện chính sách về hỗ trợ nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ.

Tổ công tác nhằm cụ thể hóa triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ và Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

Tổ công tác sẽ đảm nhận việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; kiểm tra việc việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình thực hiện. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh nhà ở xã hội nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ dành khoảng 15.000 tỷ đồng hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, hỗ trợ việc xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Thực hiện : Ngọc Thiện