Chính sách về nông nghiệp tuần hoàn chưa đầy đủ

Để phát triển nông nghiệp bền vững, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai các chương trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh với mục tiêu khai thác và sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm, hiệu quả và nhất bảo vệ hệ sinh thái, an toàn sức khỏe cho con người.

Dù vậy nhưng ngành nông nghiệp nước ta vẫn chưa thực hiện một cách bài bản và hiệu quả sản xuất tuần hoàn. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để cập vấn đề này. Trước hết mời quý vị theo dõi một số khó khăn trong thực hiện kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hiện nay tại Hậu Giang.  

Với diện tích khoảng 8.000 m2 tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, trang trại Ngũ Thường Mekong do chị Lữ Thị Nhật Hằng làm chủ được xem là một trong những trang trại đầu tư nông nghiệp khép kín một cách bài bản. Chuỗi sản xuất phát triển điện áp mái phía trên và tận dụng khoảng trống phía dưới để sản xuất nông nghiệp hữu cơ; từ đó giúp xử lý triệt để chất thải, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho một mô hình như thế này là rất lớn. Do vậy dù biết sản xuất tuần hoàn đem lại hiệu quả cao nhưng để đầu tư đồng bộ thì trang trại vẫn còn khá e ngại với chi phí ban đầu.

Dù phát triển kinh tế tuần hoàn là chủ trương mang lại nhiều giá trị cho sản xuất nông nghiệp nhưng những năm qua, chính sách hỗ trợ để phát triển mô hình vẫn chưa có nên đa phần hộ gia đình triển khai nhỏ lẻ, cơ sở lớn muốn vay vốn mở rộng còn hạn chế.

Để đẩy mạnh nông nghiệp khi chưa có chính sách cụ thể, các địa phương vận dụng theo các chính sách khuyến nông, hỗ trợ một vài trường hợp cụ thể, không đồng bộ từng mô hình, vì vậy khó áp dụng cho các mô hình khác nhau.

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp không mới với nông dân, nhưng để áp dụng dụng rộng rãi cần có một chính sách cụ thể. Có như thế, mới tăng chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp, đưa nguồn phụ phẩm nông nghiệp trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị và đặc biệt là hướng đến mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Tràng - Chí Điển