Chính thức đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp

Sáng 12/7, tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp.

Lý trình Xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức) dài 7,79km, trong đó, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Bình Thái có chiều dài 5,9km, lộ giới 153,5m; đoạn từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Thủ Đức với chiều dài 1,89km, lộ giới 113,5m.

Phần Xa lộ Hà Nội còn lại sẽ kéo dài từ ngã tư Thủ Đức tới ranh giới tỉnh Đồng Nai.

Theo UBND TPHCM, việc đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp nhằm ghi nhận và tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời, việc đổi tên này sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm: Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo nên sự gắn kết sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử.

(*) Nguồn: Tiền Phong

Hoàng Yến