Chính thức ra mắt Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương tổ chức hội nghị Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam – Triển khai Nghị định 85 của Chính phủ về thương mại điện tử, quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; hoàn thiện hành lang pháp lý đối với các điều kiện, nghĩa vụ và quy trình đăng ký hoạt động đối với các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử.

Cụ thể hoá việc triển khai Nghị định số 85, năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01, thông tư 47, Thông tư 59 quy định các hướng dẫn đối với quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử; hình thức công bố danh sách các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam.  Song song với việc hoàn thiện hành lang pháp lý để cấp đăng ký cho các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số xây dựng các giải pháp hỗ trợ bên thứ 3 như ngân hàng, kiểm toán, cơ quan giải quyết tranh chấp, cơ quan thuế, các đơn vị liên quan khác; có thể kiểm tra, xác thực được giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử. Hiện hợp đồng điện tử đã có đủ các căn cứ pháp lý tương đương với hợp đồng giấy, nay có thêm việc xác minh nội dung hợp đồng bởi Bộ Công Thương qua Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam CeCA, các bên tham gia hợp đồng đã có được sự xác thực thông tin bởi cơ quan nhà nước cho tài liệu đã ký kết. Với Dấu thời gian và con dấu điện tử từ Bộ Công Thương trên tài liệu đã ký, các bên tham gia ký kết hoàn toàn có thể ứng dụng làm căn cứ trong các hoạt động kinh doanh, pháp lý cần xác thực của mình.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, điều này sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thêm căn cứ và cơ sở triển khai hình thức ký kết từ xa một cách rộng rãi và ứng dụng cho mọi lĩnh vực hoạt động, kinh doanh trong đời sống xã hội.

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh