Chính thức thông qua Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm sau.

Với tỷ lệ tán thành 78,14%, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là lực lượng được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn. Lực lượng này do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân; được bố trí thành Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách một hoặc một số thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Tổ và thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập.

Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là Công dân Việt Nam có nguyện vọng và từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, trường hợp trên 70 lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã. Chính quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, quyết định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng này.

Luật cấm lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam