Chợ hoa Quảng Bá được đề xuất là sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội

Nhằm thực hiện Đề án “Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố, nhằm tăng sản phẩm du lịch đêm cho Thủ đô.

Mục tiêu đến năm 2025, có tối thiểu 1 mô hình về phát triển sản phẩm du lịch đêm; hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Du lịch Hà Nội đề xuất triển khai thêm các sản phẩm du lịch đêm tại các địa phương, trong đó có chợ hoa đêm lớn nhất miền Bắc - Quảng Bá của quận Tây Hồ.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đang có 16 sản phẩm du lịch đêm, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Hà Nội.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam