Cho ý kiến bước đầu dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính tổ chức tọa đàm "Một số vấn đề y khoa và pháp lý phục vụ xây dựng dự án Luật chuyển đổi giới tính".

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận góp ý trực tiếp vào các điều khoản nhằm hoàn thiện bước đầu dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính. Theo đó, rà soát các từ ngữ, thuật ngữ đảm bảo dễ hiểu, chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan, trong đó có Luật Bình đẳng giới.

Nhiều ý kiến cũng góp ý cụ thể đối với nội dung quy định về: Các chính sách của nhà nước đối với người chuyển đổi giới tính; Quyền, nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính, các hành vi nghiêm cấm; Thủ tục công nhận người chuyển đổi giới tính; Về can thiệp y học và điều kiện hồ sơ thủ tục đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính;... Đồng thời chỉ rõ những nội dung ban soạn thảo cần tiếp tục cân nhắc, đảm bảo không phân biệt đối xử.

Các ý kiến đã được ban soạn thảo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và sẽ tiếp tục thảo luận xin ý kiến trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính đảm bảo tính khả thi và tạo đồng thuận trong xã hội.

Như Thảo -

Lê Giang