Cho ý kiến tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề

Sáng 9/6, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Đoàn giám sát Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác Phòng, chống dịch Covid-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đã có buổi làm việc cho ý kiến tiếp thu, giải trình chỉnh lý dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề sau khi Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường ngày 29/5 vừa qua.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý, Thường trực Đoàn giám sát đã cho ý kiến về phương án tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số nội dung liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng đảm bảo tính khả thi, thống nhất, hiệu quả; Đồng thời rà soát câu từ tại từng điều khoản đảm bảo tính chính xác, rõ nghĩa, dễ hiểu dễ thực hiện; Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện với thời hạn cụ thể; Và xem xét tiến trình, quy trình xin ý kiến đảm bảo cao nhất chất lượng dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề để Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 5./.

Như Thảo – Ninh Tùng