Chống độc quyền trong khai thác khoáng sản

Cho ý kiến về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản trong phiên họp tổ chiều nay 20/6, nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp minh bạch hóa hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản, chống độc quyền trong đấu giá khai thác khoáng sản. Có như vậy mới đảm bảo hạn chế tiêu cực, lãng phí các nguồn tài nguyên quan trọng của đất nước.

Theo đại biểu Lê Thanh Vân, thực tế phân loại khoáng sản nào được đấu giá và khoáng sản nào không qua đấu giá là lằn danh chưa minh bạch. Đây chính là kẻ hở dẫn đến tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong việc cấp phép tổ chức đấu giá khoáng sản thời gian qua.

Thực tế tình trạng thiếu trầm trọng cát đắp nền đường trong thi công hàng loạt công trình cao tốc phía Nam thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập. Các đơn vị tham gia đấu giá khoáng sản đã bỏ giá cao, vượt nhiều lần giá khởi điểm, rồi khi được độc quyền khai thác thì đẩy giá cao bất thường để kinh doanh thu lời, đại biểu cho rằng, cần phải có các quy định để chống tình trạng độc quyền này.

Thực tế cho thấy, đấu giá quyền khai thác khoáng sản là cơ chế đúng đắn, phù hợp với nguyên tắc của thị trường, xóa bỏ cơ chế “xin - cho” và tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, theo các đại biểu, cần có biện pháp chống độc quyền về khai thác khoáng sản nhất là khoáng sản phục vụ đời sống sinh hoạt. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam