Chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không

Sáng 1/7, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Toạ đàm về Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không.

Nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm đưa người di cư trái phép và mua bán người, năm 2000, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) cùng các nghị định thư kèm theo gồm Nghị định thư chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không; Nghị định thư về Ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Công ước đã có hiệu lực năm 2003.         

Việt Nam trở thành thành viên của Công ước UNTOC và Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vào ngày 8/6/2012, tuy nhiên chưa tham gia Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép.   

Tại toạ đàm, các thành viên Uỷ ban Tư pháp, các đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan hữu quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nội dung Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống đưa người di cư trái phép; về các quy định của pháp luật Việt Nam, về thực trạng tình hình đưa người di cư trái phép tại Việt Nam và phương hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian sắp tới.

Thực hiện : Quang Anh Ninh Tùng