ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN NGHỊ VIỆN CÁC NƯỚC ASEAN LẦN THỨ 43
Chủ tịch Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn Việt Nam dự AIPA-43.