Góc nhìn hôm nay
Các vấn đề nóng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội …sẽ được bình luận, phân tích từ những câu chuyện-sự việc cụ thể và gần gũi với đời sống hàng ngày, dưới góc độ của chuyên gia, Đại biểu QH, giúp khán giả có cái nhìn chân thực và khách quan.