Gửi lời xin lỗi
“Gửi lời xin lỗi” - một chương trình mới do Truyền hình Quốc hội thực hiện - được coi là cầu nối chia sẻ của những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù với người nhà và thân nhân người gặp nạn. Thông qua lời xin lỗi - những phạm nhân có thể phần nào cởi bỏ được những mặc cảm, tập trung cải tạo để sớm quay về nẻo thiện.