Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 10/03/2022 dự kiến làm việc 7,5 ngày, chia làm hai đợt. 19 nội dung lớn, quan trọng được xem xét, quyết định tại Phiên họp là khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu năm đến nay để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội, dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.