Quốc hội trong tuần
Chuyên mục “Quốc hội trong tuần” phát sóng vào 12h35 thứ 7 và phát lại vào 18h05 chủ nhật hàng tuần, sẽ gửi đến khán giả góc nhìn toàn diện về các hoạt động của Quốc hội trong 1 tuần gần nhất.