Tư vấn sức khỏe
Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể, THQHVN thực hiện chương trình Tư vấn trực tiếp – Sức khỏe của bạn với khách mời là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế.