Chủ động phòng ngừa trước nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập vào nước ta

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập vào nước ta và lây sang người vẫn rất lớn, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới với những quốc gia đang có dịch.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, ngành nông nghiệp và các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh công tác kiểm soát gia cầm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ; đồng thời khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Cùng với đó, một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc. 

Thực hiện : Phòng Thời sự